Zastosowania

Tekstylia techniczne takie jak agrotkaniny, agrowłókniny, geowłókniny, a także biowłókniny mają niezliczone sposoby zastosowania w przemyśle, rolnictwie, jak i w życiu codziennym. Zazwyczaj są one wytwarzane z włókien syntetycznych na bazie polipropylenu, polistyrenu czy wiskozy. W związku z tym charakteryzują się takimi cechami, jak:

 • odporność na czynniki chemiczne
 • wytrzymałość na rozerwanie
 • paro- i wodoprzepuszczalność

Typowe zastosowania tekstyliów technicznych to:

 • opakowania (worki, big bagi)
 • geotechnika (np. WIGEOL - do wzmacniania budowli ziemnych)
 • wypełnianie wyrobisk górniczych (tkanina zamułkowa)
 • ściółkowanie gleby (agrotkaniny, agrowłókniny)
 • ochrona roślin przed zimnem i mrozem
 • konstrukcja i wypełnienie tapicerki, odzieży roboczej itp. (watolina, włókniny puszyste)
 • izolacja budynków i budowli (np. paroprzepuszczalne membrany),
 • ochrona rusztowań
 • medycyna - prześcieradła, fartuchy itp.(spun bond)

 

Agrotkanina - właściwości i zastosowanie

 • agrotkanina zapobiega wzrostowi chwastów
 • agrotkanina utrzymuje optymalną wilgotność gleby
 • zastosowanie agrotkaniny na wiosnę umożliwia optymalne nagrzanie gleby sprzyjające wzmocnieniu systemu korzeniowego roślin
 • agrotkanina chroni rośliny przed patogenami, stwarza suche, czyste podłoże podnosząc warunki fitosanitarne
 • agrotkanina podnosi plony i poprawia ich jakość
 • agrotkanina przyspiesza wzrost roślin

Po rozłożeniu i umocowaniu agrotkaniny, należy wyciąć otwory w miejscach planowanego sadzenia lub siewu roślin. Dla ułatwienia prac tkanina posiada pasy wygodne dla rozplanowania sadzenia roślin.

 

Agrowłóknina - właściwości i zastosowanie

 • agrowłóknina eliminuje chwasty w uprawach
 • agrowłóknina pomaga ograniczyć lub wyeliminować stosowanie środków chwastobójczych
 • agrowłóknina sprzyja szybszemu rozwojowi systemu korzeniowego upraw
 • agrowłóknina redukuje podatność upraw na choroby i szkodniki
 • agrowłóknina może być stosowana także w szklarniach i tunelach foliowych

Oferujemy agrowłókniny o różnych szerokościach, możemy również dostosować naszą ofertę do indywidualnego zamówienia. Dodatek stabilizatora UV sprawia, że nasze agrowłókniny mają zapewnioną trwałość na minimum 4 lata.

Aby łatwo odszukać potrzebny rozmiar i ilość agrowłókniny skorzystaj z filtrów po lewej stronie ekranu.

 

Geowłóknina - właściwości i zastosowanie

Jedną z funkcji jaką może pełnić geowłóknina to funkcja drenażowa. Funkcja ta polega na odprowadzaniu nadmiaru wody do przygotowanych wcześniej zbiorników. Zastosowanie geowłókniny przy drenażu jest szczególnie istotne w budownictwie, gdzie poszczególne części budynku narażone są na stałe lub zwiększone narażenie na ekspozycję wody.

Geowłókninę można również stosować pod kostkę brukową w celu zabezpieczenia jej przed przerastaniem chwastów. Analogiczne zastosowanie geowłókniny będzie podczas budowy dróg oraz przydomowych podjazdów. Należy wziąć pod uwagę, że geowłóknina jest materiałem separującym podłoże od docelowej nawierzchni. Pełni funkcję stabilizacji podłoża.

Geowłókninę stosuje się również do wzmacniania wałów przeciwpowodziowych wzdłuż koryta rzeki. Podobne zastosowanie odnajdziemy podczas budowy zbiorników wodnych. W przypadku zastosowania geowłókniny do oczek wodnych geowłóknina chroni konstrukcję. Dodatkowo separuje folię od podłoża. Dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia folii przez ostre elementy podłoże jak korzenie lub kamienie. Podsumowują - główne zastosowania geowłókniny to:

 • funkcja drenażowa
 • zabezpieczenie przed przerostem chwastów
 • wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych

 

Biowłóknina - właściwości i zastosowanie

Biowłókninę z powodzeniem można stosować na płaskim terenie jak i na skarpach. Dlatego znajduje zastosowanie w inżynierii lądowej jako:

 • umacnianie i zazielenianie brzegów akwenów wodnych,
 • stabilizacja wałów przeciwpowodziowych,
 • zazielenianie poboczy i pasów między jezdniami,
 • zazielenianie i umacnianie skarp przy mostach, wiaduktach, liniach kolejowych oraz wysypiskach,
 • zakładanie nowych i rekultywacja starych trawników

Stosowanie biowłókniny eliminuje konieczność wcześniejszej rekultywacji i nawożenia gleby na której ma powstać trawnik. Dzięki temu budżet przeznaczony za zazielenienie zostaje pomniejszony o koszt zakupu (lub wypożyczenia) sprzętu niezbędnego do przygotowania gleby takiego jak glebogryzarka. Dodatkowa oszczędność wynika z pominięcia kosztów eksploatacji maszyn oraz czasu poświęconego nad przygotowaniem terenu pod zasiew. Ponadto w czasie pracy biowłókninę możemy przemieszczać i poprawiać w czasie przygotowania nowego trawnika.