Geowłókniny

Geowłókniny

Geowłóknina to płaski geosyntetyk wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w procesie igłowania oraz poddanych procesowi termicznego zgrzewania. Geowłókniny charakteryzują się dużą elastycznością i łatwości przyjmowania kształtów podłoża. 

Szorstka powierzchnia ułatwia współpracę z gruntami i materiałami budowlanymi. Geowłókniny są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, jednocześnie posiadają wysoką odporność na działanie środowiska naturalnego, kwasów, zasad, paliw płynnych i rozpuszczalników. Dzięki swoim właściwościom i budowie, mogą pełnić funkcje: separacji, filtracji, ochrony, wzmocnienia, drenażu. Geowłókniny stosowane są przy budowach dróg, parkingów, w umacnianiu nasypów, wałów, w systemach drenarskich i in. Spełniają m in. funkcję wzmacniającą, filtracyjną, drenażową, ochronną i separacyjną. 

Duże naciski, które wpływają na wierzchnią warstwę dróg lub podjazdów są częściowo akumulowane i rozkładane na większej powierzchni podbudowy. Dzięki temu może być możliwy wjazd koparki na kostkę brukową. Należy oczywiście pamiętać, że geowłóknina nie spełnia roli docelowej podbudowy czy podkładu pod nawierzchnię. Jej głównym zadaniem jest wspomaganie pracy pomiędzy poszczególnymi warstwami nawierzchni lub drogi.

Zastosowanie geowłókniny

Jedną z funkcji jaką może pełnić geowłóknina to funkcja drenażowa. Funkcja ta polega na odprowadzaniu nadmiaru wody do przygotowanych wcześniej zbiorników. Zastosowanie geowłókniny przy drenażu jest szczególnie istotne w budownictwie, gdzie poszczególne części budynku narażone są na stałe lub zwiększone narażenie na ekspozycję wody.

Geowłókninę można również stosować pod kostkę brukową w celu zabezpieczenia jej przed przerastaniem chwastów. Analogiczne zastosowanie geowłókniny będzie podczas budowy dróg oraz przydomowych podjazdów. Należy wziąć pod uwagę, że geowłóknina jest materiałem separującym podłoże od docelowej nawierzchni. Pełni funkcję stabilizacji podłoża.

Geowłókninę stosuje się również do wzmacniania wałów przeciwpowodziowych wzdłuż koryta rzeki. Podobne zastosowanie odnajdziemy podczas budowy zbiorników wodnych. W przypadku zastosowania geowłókniny do oczek wodnych geowłóknina chroni konstrukcję. Dodatkowo separuje folię od podłoża. Dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia folii przez ostre elementy podłoże jak korzenie lub kamienie.