Geokrata — czym jest i gdzie stosować?

26-04-2024

Geokraty kojarzą się nam z komórkową strukturą do zabezpieczania gruntu i skarp. I słusznie, ponieważ jest to element, który odgrywa bardzo ważną rolę w budownictwie i nie tylko. Czym zatem jest geokrata komórkowa i dlaczego tak skutecznie zabezpiecza nawierzchnię przed erozją i zniszczeniem warstwy gruntowej?

Geokrata — komórkowy plaster miodu na podjazd i nie tylko

Geograta to połączone ze sobą elementy konstrukcyjne, które przypominają plaster miodu. Służy ona do zabezpieczania gruntu o niskiej spoistości, który jest zagrożony rozmiękczeniem lub osuwaniem. Geokraty można wykorzystywać np. do wzmacniania skarp, ale też do stabilizacji podłoża, ciągów dla pieszych, podjazdów, ścieżek rowerowych oraz parkingów. Zwiększony kąt tarcia pomiędzy konstrukcją elementu a gruntem sprawia, że nośność terenu jest znacznie wyższa i jest na tyle duża, że w określonych warunkach może wytrzymać oddziaływanie samochodów ciężarowych.

Geokraty nadają się również do zabezpieczenia gruntów pod tereny zielone. Wypełnienie wzmocnienia humusem, żwirem lub ziemią pozwala na wzrost roślin, których system korzenny również wzmocni podłoże. W niektórych przypadkach geokratę można wykorzystać jako zalążek dla warstwy gleby, która z biegiem czasu będzie się w jej obrębie rozwijać.

Geokrata na skarpy — zalety i ogólna charakterystyka

Geokrata jest strukturą, która ma wiele zalet. Wynikają one z jej niezwykłych właściwości, których nie byłoby, gdyby nie oryginalny kształt elementu oraz materiał, z jakiego został on wykonany. Najważniejsze atuty, jakie wyróżniają geosiatkę komórkową, to:

 • odporność na działanie wilgoci i czynników biologicznych, która wynika z zastosowania do produkcji kratki tworzywa HDPE o zwiększonej gęstości,

 • możliwość zapewnienia roślinom rosnącym np. na zboczu trwałego systemu korzennego, który dodatkowo zwiększa integralność podłoża i regeneruje warstwę gleby,

 • możliwość wypełnienia dowolnym rodzajem kruszywa, a także ziemią, piaskiem, żwirem lub betonem,

 • duży potencjał dekoracyjny, który wynika z możliwości zastosowania szerokiej gamy wypełnień o zróżnicowanej barwie i fakturze,

 • wzrost wytrzymałości nawierzchni płaskich (jak np. ciągi komunikacyjne), dzięki czemu geosiatka komórkowa znajduje zastosowanie w procesie budowy dróg oraz ciągów komunikacyjnych dla pieszych.

Geokraty są materiałem lekkim i łatwym w układaniu (można je zgrzewać). Pojedyncza sekcja może ważyć maksymalnie kilka kilogramów, dzięki czemu przetransportowanie materiału dla dużych nawierzchni nie stanowi żadnego problemu.

Jak kłaść geokraty komórkowe? Montaż i wypełnienie geokraty

Montaż geokraty zależy od konkretnego producenta. To on w specyfikacji produktu podaje wytyczne dotyczące montażu każdej sekcji, zastosowania geokraty, a także metod osadzenia jej w gruncie. To, w jaki sposób geokrata zostanie osadzona w ziemi, zależy również od przeznaczenia. Inaczej mocuje się elementy, po których poruszać się będą piesi, a inaczej struktury przeznaczone do obciążeń wyrażonych w setkach kilogramów, a nawet tonach.

Montaż rozpoczynamy najczęściej od wytyczenia przestrzeni, na której chcemy ułożyć geokratę. Następnie na placu układamy pierwszą sekcję, którą przytwierdzamy do gruntu specjalnymi szpilkami lub prętami zbrojeniowymi (które są zalecane przy dużych obciążeniach). Tuż obok układamy w podobny sposób kolejny segment geosyntetyku przestrzennego, pamiętając jednocześnie o tym, aby każdy z tych elementów dokładnie się ze sobą stykał. Następnie geosiastki łączymy za pomocą zszywacza pneumatycznego lub zgrzewarki. Gdy położyliśmy już kilka elementów geosiatki z tworzywa sztucznego, możemy przystąpić do ich zasypywania. Dzięki temu zwiększymy stabilność układanej w ten sposób struktury.

Geokrata komórkowa — drogowa, parkingowa i podjazdowa

Lekkość, łatwość montażu, a także właściwości przeciwerozyjne sprawiają, że geowłóknina (geosyntetyk) ma bardzo szerokie zastosowanie w branży budowlanej. Najczęściej używa się jej do:

 • zabezpieczania nasypów o dużym nachyleniu, w przypadku których istnieje ryzyko rozmiękczania gruntu na skutek oddziaływania deszczu i podmywania podstawy zbocza przez przepływającą wodę,

 • budowy dróg tymczasowych, które są konieczne m.in. do zaopatrywania realizowanej inwestycji w materiały budowlane,

 • regeneracji powierzchni zielonych, gdyż na geokracie można zasadzić roślinność,

 • wzmocnienia gruntu pod przyszłe parkingi lub drogi dojazdowe i podjazdy (np. geokrata parkingowa, drogowa),

 • ustabilizowania gruntu pod mur oporowy w ogrodzie,

 • prac ogrodniczych, wytyczania ścieżek rekreacyjnych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych,

 • zwiększenia retencji gruntu dla wody deszczowej.

Reasumując, geokrata to materiał wysokiej gęstości przypominający swym wyglądem plaster miodu, który wykorzystywany jest jako zabezpieczenie przeciwerozyjne i do stabilizacji gruntu. Podstawowe funkcje geokraty to zbrojenie skarp i zboczy, a osadza się je w miejscu wbudowania za pomocą szpilek kotwiących lub kotew.